Sollicitatietraining

De trainingSolliciteren ” is vooral gericht op hoe je zelf zoveel mogelijk de regie kunt nemen in het zoeken naar ander werk. Het vinden van ander werk is meer dan een brief wegdoen en vervolgens wachten op reactie. Je bepaalt eerst waar je wilt werken en vervolgens benut je je eigen netwerk om daar te komen. Maar hoe pak je dit aan? Waar begin je? Dit zijn zaken die je leert in deze training.

Aangezien Bonnier & Braun overtuigd is van de kracht van leren door ervaren, zal er tijdens de training ruim aandacht zijn voor oefenen en doen. We zullen in het programma dan ook de focus leggen bij het aanleren van de vaardigheden die de deelnemer nodig heeft om een effectief en succesvol sollicitatiegesprek te kunnen voeren. Er zal dus veel geoefend worden met praktijkgerichte casussen. Deze casussen zullen voor een groot deel afgeleid zijn van casusussen die door de deelnemer zelf worden ingebracht. Hiernaast wordt er tijdens deze training geoefend met verschillende soorten gesprekken: sollicitatiegesprekken, netwerkgesprekken en telefoongesprekken. Doordat de training in een groep gegeven wordt, leert u veel van de anderen deelnemers. U krijgt immers niet alleen feedback van hen plus je ziet ook hoe zij het doen.

Na afloop van de cursus heeft u scherper in beeld wat u persoonlijk kwaliteit zijn, waarop u zich onderscheidt en hoe u deze eigenschappen in een gesprek helder voor het voetlicht brengt. Daarnaast heeft u:

  • Een duidelijk en overzichtelijk curriculum vitae
  • Een eigen kleurrijk persoonsprofiel
  • Een uitgewerkte elevator pitch
  • Een duidelijk beeld van de markt waarop je  je wil focussen
  • Je netwerk in kaart gebracht