Selectie-assessment

Voldoet de manager of professional die u op het oog heeft aan de verwachtingen en ambities van uw organisatie? Welke competenties en vaardigheden moeten eventueel nog worden ontwikkeld?  Met een selectie-assessment van Bonnier & Partners brengt u dit feilloos in kaart.

De primaire doelstelling van het selectie-assessment is het formuleren van een eenduidig advies over de mate van geschiktheid van een kandidaat voor de onderhavige functie. Door ons grondig te verdiepen in uw organisatie en ambities en deze informatie te koppelen aan bevindingen op het gebied van cognitieve vermogens, persoonlijke eigenschappen en vaardigheden, wordt in korte tijd helder of er sprake is van een duurzame match.

Het onderscheidend vermogen van een selectie-assessment van Bonnier & Partners zit hem vooral in de persoonlijke aandacht die we schenken aan zowel opdrachtgever als kandidaat. Door een zorgvuldige en integere aanpak dragen wij er zorg voor dat er aan het eind van de rit een duidelijk en professioneel advies op papier staat en er tevens zorg en aandacht is besteed aan het welbevinden van de kandidaat.

Daarnaast horen we van onze klanten dat de flexibiliteit die we bieden qua planning, doorlooptijd en locatie duidelijke voordelen zijn van onze dienstverlening.

“Bij toeval stuitten wij eind 2012 op de website van Bonnier & Partners. Wij zochten een bureau die specifiek maatwerk kon leveren voor een ontwikkelassessment. Na een kennismakingsgesprek was er een wederzijdse positieve ‘klik’. De visie en de aanpak van Bonnier & Partners sprak ons erg aan. Het bleek dat zij hun woorden in de praktijk ook waar maakten. Steekwoorden zijn: luisteren naar en meedenken met de klant, daarop de eigen aanpak afstemmen, no nonsense en confronterend zijn op een positieve manier. De aanpak van B&B past heel erg binnen het gedachtegoed van de lerende organisatie en dat spreekt ons bijzonder aan. Bijzonder positief vinden we dat er naast de intensieve samenwerking sprake is professionele afstand tussen klant en opdrachtnemer. Daarmee houden we elkaar scherp”!