Talent management

Talent management is het centrale thema binnen onze dienstverlening. Wij willen u helpen uw missie te realiseren.

Dit doen wij door binnen uw aanwezige talenten zichtbaar te maken, te ontwikkelen en in te zetten ten behoeve van de beoogde strategische doelstellingen.

Er zijn verschillende manieren waarop we dit doen. Een startpunt is dat we ons grondig verdiepen in de missie van u als organisatie en de concrete strategische doelen die hier naar alle waarschijnlijkheid een afgeleide van zijn. Vervolgens zetten we onze expertise en instrumenten in om de talenten die binnen uw organisatie aanwezig zijn zichtbaar te maken. In veel situaties zullen hier talentscans, 360 graden evaluaties of meer uitgebreide vormen van assessments voor ingezet worden.

Na deze meer diagnostische fase ondersteunen we u bij het verbinden van de aanwezige kwaliteiten en talenten. We geloven als bureau sterk in wederzijdse afhankelijkheid en het leren van en met elkaar. De expertise van ons en onze netwerk partners helpt u om binnen teams taken zo effectief mogelijk te verdelen (aansluitend bij eenieders talent en interesse), een team daadwerkelijk als een team te laten functioneren en de output van een team te laten aansluiten bij de doelstellingen van de totale organisatie.

Een cruciaal aspect van het effectief werken in teams en het ontwikkelen van talenten van individuele talenten, is de specifieke leiderschapsstijl en aanwezige leiderschapskwaliteiten binnen de organisatie. Wanneer u als  organisatie maximaal gebruik wil maken van het potentieel dat binnen uw organisatie aanwezig is, vraagt dit om leiderschap waarbij gericht tijd en aandacht wordt besteed aan coaching en begeleiding. Hoewel ook andere stijlen van leiderschap ingezet zullen moeten worden om een team effectief leiding te kunnen geven, zal het coachen ons inziens een centrale plek moeten krijgen. Bonnier & Partners bezit de ervaring en de expertise om de medewerkers die dit vermogen bezitten te selecteren en helpt u, middels coaching en training,  om de benodigde  vaardigheden op het gewenste niveau te krijgen.

Tot slot besteden we als bureau gericht aandacht het adviseren van organisaties bij het creëren van overzicht en grip op de hierboven beschreven talent management processen. We bezitten namelijk de overtuiging dat een gedegen talent management systeem (HR dashboards) van cruciaal belang is om menselijk kapitaal gericht in te zetten en te ontwikkelen. Als organisatie is enerzijds het van groot belang om overzicht te hebben op de aanwezige kwaliteiten, ambities  en ontwikkelbehoeften, maar anderzijds hebben de medewerkers een platform nodig om hun talenten en behoeften te kunnen etaleren en hun ontwikkeling handen en voeten te geven en vast te leggen. Bonnier en Partners heeft veel contacten met aanbieders van dergelijke systemen en kan u als organisatie gericht adviseren over welke systeem aansluit bij u behoeften en wensen.