Trainingen

Zoals bij al onze dienstverlening staat ook bij de inrichting en uitvoering van onze trainingen co- creatie centraal. Concreet betekent dit dat we bij het ontwerpen van een training aansluiten bij de cultuur en uitgangspunten van uw organisatie en de leerbehoeften van de deelnemers.

Daarnaast zullen we ook tijdens de trainingen veel gelegenheid geven voor het inbrengen van eigen casuïstiek en regelmatig afstemmen of vraag en aanbod nog op een lijn liggen.

Op deze manier dragen we er zorg voor dat het aanbod optimaal aansluit bij de aangegeven leerbehoeften en doelstellingen!