Management assessment

Bent u benieuwd of een kandidaat geschikt is als directielid, manager of teamleider? Of wilt u weten welke specifieke medewerkers binnen uw organisatie het talent hebben om een leidinggevende functie in  te vullen op manier waar uw organisatie behoefte aan heeft?

Bonnier & Partners hebben management assessments ontwikkeld specifiek voor  managementfuncties binnen het onderwijs, zorg en overheid. Vanuit de kennis en ervaring die we bezitten over de context waarbinnen deze managers hun werk moeten doen hebben we assessmentonderdelen ontwikkeld die aansluiten bij deze specifieke marktsegmenten.

We gebruiken een gevarieerd palet van instrumenten waardoor op vrijwel elk aspect van het management kan uitspraken gedaan kan worden ten aanzien van geschiktheid en ontwikkelbaarheid.

Daarnaast stelt onze up to date kennis van de praktijk van onderwijs zorg en overheidsorganisaties ons in staat om in gesprekken met kandidaten te onderzoeken of hun specifieke eigenschappen aansluiten bij de cultuur van de organisatie, de fase van ontwikkeling en de specifieke opdracht die er ligt.

Ons onderscheidend vermogen zit hem verder vooral in onze persoonlijke doch professionele aanpak zowel naar opdrachtgever als kandidaat. We komen naar u toe om de onderzoeksvraag nauwgezet in kaart te brengen en nemen eveneens ruim de tijd om ook de kandidaat in kwestie te spreken. We geven duidelijke informatie over wat hem of haar te wachten staat en geven gelegenheid voor het inbrengen van eigen leervragen.

Andere specifieke kenmerken van onze management assessments zijn:

  • Altijd op maat
  • Korte doorlooptijd (rapportage is binnen een week in uw bezit)
  • Locatie in de buurt van de opdrachtgever
  • Jarenlange ervaring met het afnemen van assessments
  • Praktijkcases aansluitend bij de specifieke markt
  • Altijd een persoonlijke nabespreking, zowel met kandidaat als opdrachtgever
  • Indien gewenst een POP-gesprek

“Bij toeval stuitten wij eind 2012 op de website van Bonnier & Partners Wij zochten een bureau die specifiek maatwerk kon leveren voor een ontwikkelassessment. Na een kennismakingsgesprek was er een wederzijdse positieve ‘klik’. De visie en de aanpak van Bonnier & Partners  sprak ons erg aan. Het bleek dat zij hun woorden in de praktijk ook waar maakten. Steekwoorden zijn: luisteren naar en meedenken met de klant, daarop de eigen aanpak afstemmen, no nonsense en confronterend zijn op een positieve manier. De aanpak van B&B past heel erg binnen het gedachtegoed van de lerende organisatie en dat spreekt ons bijzonder aan. Bijzonder positief vinden we dat er naast de intensieve samenwerking sprake is professionele afstand tussen klant en opdrachtnemer. Daarmee houden we elkaar scherp”!