loopbaan-assessment

Kiest u voor leiderschap of kiest u voor een adviseursfunctie? Bent u meer op uw plaats in een beheersmatige rol of past het uitzetten van nieuwe beleidslijnen juist beter bij u? In welke rol, functie en omgeving komen uw talenten nu het best tot uitdrukking? Deze vragen zijn kenmerkend voor een loopbaanassessment.

De vraag die hierbij eigenlijk centraal staat is: In welke functie en in wat voor soort organisatie komen uw specifieke kwaliteiten en drijfveren het best tot hun recht en waar voelt u zich het gelukkigst.

>Een loopbaanassessment van Bonnier & Partners helpt u om op bovenstaande vragen een antwoord te geven. Door het assessments enerzijds een heel open en interactief karakter te geven met veel ruimte voor eigen inbreng en anderzijds een gericht instrumentarium aan te bieden dat veel input geeft over uw wensen, talenten en waarden wordt in co-creatie de contouren van uw loopbaanpad blootgelegd.

Een loopbaanassessment behelst dan  ook meer dan een dag waarop het assessment afgenomen wordt. Doorgaans is er een gesprek dat een aantal weken voorafgaand aan het assessment plaatsvindt en een nagesprek dat een aanzet moet geven tot verdere keuzes.