Functiewaardering

Wilt u een nieuwe functie laten waarderen? Of wilt u uw functiebouwwerk evalueren en kritisch tegen het licht houden?

Bonnier & Partners zijn FUWASYS gecertificeerd en kunnen u met deze vragen verder helpen. Door middel van een functiegericht interview of het bestuderen van aangeleverde informatie worden een aantal criteria getoetst en gewogen. Als resultaat krijgt u een up-to-date functieprofiel dat volledig op uw organisatie is afgestemd, ondertekend door een functiewaarderingsspecialist.

“Bonnier en Partners hebben in het afgelopen jaar enkele functies voor ons gewaardeerd. Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop zij dit doen. Hun kracht ligt in de professionele benadering waarbij ze eenerzijds meedenken met de klant en anderzijds de kritische en objectieve kijk houden die nodig is voor een goed functiewaarderingstraject. Daarnaast ben ik erg te spreken over hun flexibiliteit en gehanteerde tarieven. Binnen een kort tijdsbestek biedt Bonnier en Partners kwalitatief goede functiebeschrijvingen voor een zeer acceptabele prijs”.