Ontwikkel-assessment

Ontwikkel-assessments kunnen een handreiking bieden bij het beantwoorden van verschillende vragen. U wilt bijvoorbeeld mensen opleiden, maar weet niet welk niveau ze nu eigenlijk al hebben. Of uw medewerkers functioneren niet op het gewenste niveau, maar u weet niet precies wat eraan schort. En wat te denken van organisatie- en carrièreplanning?

Met een ontwikkel-assessment van Bonnier & Partners krijgt u antwoord op deze vragen en bent u als organisatie in staat om samen met ons een ontwikkelpad uit te stippelen. Deze begeleiding na het assessment zien wij als cruciaal en maakt standaard onderdeel uit van ons ontwikkel-assessment, aangezien onze opdrachtgevers aangeven dat de vertaalslag naar een persoonlijk ontwikkelplan voor hen van groot belang is om daadwerkelijk stappen te zetten in de gewenste richting.

Concreet levert het ontwikkel- assessment het volgende op:

Voor de deelnemer

  • Input voor een persoonlijk ontwikkelplan.
  • Verduidelijking/bevestiging van het zelfbeeld.
  • Objectieve feedback over de eigen competenties.
  • Input voor verder te volgen opleidingen en loopbaanplanning

Voor de  organisatie zijn de voordelen onder meer:

  • richting kunnen geven aan ontwikkeling van een medewerker
  • mogelijkheid om het opleidingsbudget te managen.
  • een objectief beeld van de competenties van uw medewerkers