Referenties

“Als rector van het Rythovius College te Eersel, van het Van Maerlantlyceum te Eindhoven en van het St.-Odulphuslyceum te Tilburg heb ik een aantal malen gebruik gemaakt van de diensten van de heer Braun. Steeds tot volle tevredenheid. Zijn werk als assessor van docenten, zeker daar waar het gaat om het maken van een analyse van de pedagogisch-didactische competenties en vaardigheden met betrekking tot het klassenmanagement van betrokkenen, heeft tot aantoonbare resultaten geleid. Zijn prettige, rustige en zeer deskundige wijze van opereren creëert een sfeer van openheid en vertrouwen. Ik kan hem dan ook van harte aanbevelen. Mocht u verdere inlichtingen willen hebben dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen (dhoekstra@odulphus.nl).”

“Rienk Bonnier heeft binnen onze stichting een coachingstraject uitgevoerd met een groepsleerkracht die was vastgelopen. Rienk wist al heel snel het vertrouwen te winnen en vanuit zijn deskundigheid legde hij heel scherp de vinger op de zere plek. Dankzij dit traject heeft betrokkene verstrekkende beslissingen durven te nemen. Kortom: het is plezierig samenwerken met Bonnier.”

“De samenwerking met Rowdy is inspirerend en vernieuwend, in het contact word ik altijd geprikkeld en ontstaat er energie. Hij denkt out of the box en nodigt anderen uit dit ook te doen. Hij doet dit op een zeer respectvolle manier en laat de ander in zijn of haar waarde. Door zijn opmerkzame en analytische kijk heeft hij oog voor details en kan de relevante zaken verbinden. Kwaliteit en flexibiliteit staan bij hem hoog in het vaandel en zijn terug te vinden in zijn werk. Door zijn innoverende drive ziet hij de grote lijn voor de toekomst en kan de ander daarin meenemen. Door zijn humor is de samenwerking goed en zeker erg leuk.”

“Ik ken Rowdy Braun vanuit twee trajecten waarin hij leerkrachten van onze stichting heeft begeleid. Rowdy was in beide trajecten verantwoordelijk voor het nader in beeld brengen van de ontwikkelpunten van deze leerkrachten. Zijn begeleiding bestond uit het voeren van een voorgesprek, het afnemen van een ontwikkelassessment, het opstellen van een verslag en het voeren van een nagesprek. Voor beide leerkrachten heeft Rowdy ook een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Rowdy heeft door zijn begeleiding een waardevolle bijdrage geleverd aan het ontwikkelingsproces van deze leerkrachten.

“Je merkt al snel dat Rowdy ervaren is. Hij weet direct een sfeer van vertrouwen te creëren. Hij is ontspannen en respectvol maar bespreekt zijn bevindingen op een heldere manier. De medewerker weet na afloop van het traject precies op welke onderdelen hij zich te ontwikkelen heeft.”

“Bij toeval stuitten wij eind 2012 op de website van Bonnier & Braun. Wij zochten een bureau die specifiek maatwerk kon leveren voor een ontwikkelassessment. Na een kennismakingsgesprek was er een wederzijdse positieve ‘klik’. De visie en de aanpak van Bonnier & Braun sprak ons erg aan. Het bleek dat zij hun woorden in de praktijk ook waar maakten. Steekwoorden zijn: luisteren naar en meedenken met de klant, daarop de eigen aanpak afstemmen, no nonsense en confronterend zijn op een positieve manier. De aanpak van B&B past heel erg binnen het gedachtegoed van de lerende organisatie en dat spreekt ons bijzonder aan. Bijzonder positief vinden we dat er naast de intensieve samenwerking sprake is professionele afstand tussen klant en opdrachtnemer. Daarmee houden we elkaar scherp!”

“Bonnier en Braun hebben in het afgelopen jaar enkele functies voor ons gewaardeerd. Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop zij dit doen. Hun kracht ligt in de professionele benadering waarbij ze eenerzijds meedenken met de klant en anderzijds de kritische en objectieve kijk houden die nodig is voor een goed functiewaarderingstraject. Daarnaast ben ik erg te spreken over hun flexibiliteit en gehanteerde tarieven. Binnen een kort tijdsbestek biedt Bonnier en Braun kwalitatief goede functiebeschrijvingen voor een zeer acceptabele prijs.”

“Rowdy heeft als interim personeelsadviseur een uitstekende bijdrage geleverd aan het P&O-werk op het bestuurbureau van SSOE. Hij is zorgvuldig in de uitvoering van de taken, stemt goed af met directies en collega’s P&O, bewaakt de termijnen en deadlines. Geeft regelmatig terugkoppeling over de resultaten en denkt kritisch mee over de inrichting van de monitoring van de HR-processen.”