360 graden feedback

360 Graden feedback is een manier om feedback te ontvangen van mensen in de directe (werk) omgeving van een medewerker. De naam “360″ geeft aan dat het gaat om een cirkel van mensen om hem/haar heen: mensen waaraan de medewerker verantwoordelijkheid aflegt, de naaste collega’s van de medewerker, waarmee samengewerkt wordt en eventueel mensen waar de medewerker leiding aan geeft. Deze mensen worden meestal door de ‘centrale persoon’ uitgenodigd om feedback te geven, soms in overleg met de direct leidinggevende. De centrale persoon staat in het midden van deze denkbeeldige cirkel.

Het 360 graden feedback instrument waar Bonnier & Braun mee werkt is naast betrouwbaar en valide ook zeer gebruiksvriendelijk en geschikt voor maatwerk. Het instrument is uiteraard volledig webbased en biedt de mogelijkheid om uw eigen competentietaal te hanteren. SBL competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) voor docenten en NSA competenties (Nederlandse Schoolleiders Academie) voor schoolleiders kunnen geheel opgenomen worden binnen het instrument. Ook is het mogelijk om extra competenties toe te voegen of weg te laten. Dat geldt eveneens voor bepaalde subitems die onder de competenties vallen. Kortom, de 360 Graden feedback kan geheel op uw wensen worden afgestemd; Een 360 Graden feedback op maat.