Docent assessment

Een combinatie van passie voor onderwijs en het grote maatschappelijk belang van goede docenten heeft Bonnier & Partners ertoe bewogen gericht te investeren in het ontwikkelen in een kwalitatief hoogwaardig docent assessment.

Docenten dragen een grote verantwoordelijkheid en hebben een pittige opdracht; kinderen helpen en begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfverzekerde en zelfstandige volwassenen. Ga er maar aan staan!

Om als schoolorganisatie die medewerkers te selecteren die daadwerkelijk in staat zijn aan deze moeilijke opdracht te kunnen voldoen of om in beeld te brengen welke (SBL) competenties (bekwaamheden) verder ontwikkeld moeten worden om (weer) aan het niveau te voldoen, is een professioneel docent assessment een zeer effectief en bruikbaar middel.

Expertise

Bonnier & Partners heeft inmiddels veel expertise opgebouwd op het gebied van het docent assessment. Met behulp van ons docent assessment is het mogelijk om in beeld te brengen wat kwaliteiten zijn die verder uitgebouwd kunnen worden en waar de knelpunten liggen in het functioneren van de docent. Door middel van het inzetten van verschillende assessmentinstrumenten worden alle docentcompetenties (bijvoorbeeld SBL-competenties) belicht vanuit verschillende perspectieven. Op deze wijze ontstaat er een betrouwbaar en helder beeld over het competentieniveau van de docent.

We onderscheiden ons in het feit dat de gevraagde competenties op verschillende niveaus meten. Zo kunnen we niet alleen een uitspraak doen of het huidige competentie niveau (vaardigheden) de toets der kritiek kan doorstaan, maar kunnen we ook aangeven in hoeverre er sprake is van ontwikkelruimte (potentie/leervermogen). Met andere woorden zijn de voorwaarden aanwezig om de competenties binnen afzienbare tijd op het gewenste niveau te krijgen en de leerlingen te bieden waar ze recht op hebben?

De opbrengsten van het docent assessment zijn concrete aanknopingspunten en ontwikkeladviezen ten behoeve van het Persoonlijk Ontwikkelplan. Deze kunnen gebruikt worden als startpunt voor een coachings-, verbeter- en/of trainingstraject.

Doeleinden voor het inzetten van een docent assessment:

  • Selectie van een nieuwe docent
  • Ontwikkeling van een docent
  • Beoordeling van een niet optimaal functioneerde docent
  • Nulmeting van het docentkorps

Vormen van docentassessments:

  • Competentiescan (online)
  • Competentiescan en interview
  • Competentiescan, interview en lesobservatie