Begeleidingsgesprekken

Voor een onder- en zorgwijsinstelling én voor studenten of leerlingen is het van groot belang om te ervaren wat een succesvolle stage kan betekenen. Voor de student kan dit betekenen dat hij straks vol enthousiasme en zelfvertrouwen begint aan een baan of hij/zij komt er op een “prettige” manier achter dat het gekozen werkveld niet aansluit bij zijn/haar verwachtingen. Door deze ervaring kan bijvoorbeeld gekozen worden om een andere weg in te slaan. Voor de onderwijsinstelling is een student of leerling die positief is over een gelopen stage of BPV-(beroepspraktijkvorming) periode goede PR en natuurlijk een potentieel nieuwe medewerker.

Het doel van deze training is handvaten krijgen om een stage- of BPV-periode succesvol af te ronden. Succesvol voor de student, leerling en voor de onderwijsinstelling.

Het gaat in deze training niet primair om kennis te vergroten, maar competentiegericht te werken aan verschillende onderdelen tegelijk. De knelpunten en leervragen die de stage- en werkbegeleiders zelf inbrengen zijn steeds het uitgangspunt. De volgende vragen zullen in verschillende werkvormen worden behandeld:

  • Stageprotocollen, hoe en waarom?
  • Welke aspecten spelen bij een stage of BPV periode een belangrijke rol?
  • Hoeveel invloed heb je als stage- of werkbegeleider nou helemaal?
  • Wat doe je als een student ongemotiveerd is of zijn (leer)doelen niet haalt?
  • Hoe krijg je de student in beweging?