Mission Statement

Als menselijke soort hebben we kunnen overleven door in co-existentie te leven. Door middel van samenwerking en het gebruik maken van elkaars specifieke kwaliteiten. Door verschillende oorzaken is de noodzaak om voor elkaar te zorgen echter steeds minder geworden en zijn we steeds meer individualistisch gaan leven. Mensen zijn meer en meer waarde gaan hechten aan het bereiken van onafhankelijkheid. In onze ogen is dit echter een doodlopende weg.

Ik , Rienk Bonnier, bezit de overtuiging dat we als samenleving het maximale rendement en welbevinden kunnen behalen wanneer we zoeken naar verbinding en samenwerking, met als streven om eenieders talenten optimaal te laten floreren en te benutten ten behoeve van een gemeenschappelijk doel. Om dit te bewerkstelligen is het in mijn ogen noodzakelijk dat eenieder de mogelijkheid geboden wordt om te leven en werken vanuit een combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid.

Om dit te realiseren is er echter wel een mentaliteitsomslag nodig. Een omslag die gedragen wordt door een ander soort denken en handelen, een ander soort instituties een ander soort medewerkers en bovenal: een ander soort leiderschap! Er is in onze ogen een behoefte aan rolmodellen die vanuit voorbeeldgedrag laten zien waar het naartoe moet. Wat dit soort leiders en rolmodellen typeert, is dat ze hun koers niet laten bepalen door wat anderen van hen verwachten teneinde persoonlijk gewin te bewerkstelligen. Ze laten zich daarentegen juist laten leiden door hun intrinsieke motivatie, hun passie en stimuleren anderen dit ook te doen. Ze durven te varen op hun innerlijke kompas en leven en werken van binnen naar buiten. Het is onze overtuiging dat als mensen meer van binnen naar buiten durven en denken en handelen zij tot creatievere, onconventionele oplossingen en nieuwe denkrichtingen komen en dit is nu net wat we nodig hebben om de wereld een nieuwe fase in te helpen.

Om hier in een bijdrage in te leveren adviseert, ondersteunt en begeleidt Bonnier & Partners mensen en organisaties om te werken vanuit persoonlijke talenten en bezieling. Vanuit het herkennen en onderkennen van talenten en kwaliteiten proberen wij anderen de kracht en het zelfvertrouwen te helpen vinden dat nodig is om te onderkennen waar ontwikkelpunten zitten, deze op te pakken en benodigde steun bij anderen te zoeken. Wij bezitten de overtuiging dat mensen op deze manier plezier in hun leven en werk vinden en kunnen behouden.

Dat is de missie van Bonnier & Partners: we helpen zoeken naar oorspronkelijke drijfveren overtuigingen en proberen die te verbinden aan individuele talenten, zodat iedereen vanuit zijn kracht zijn persoonlijke missie kan verwezenlijken want: ‘Daar waar vanuit bezieling wordt gewerkt, wordt altijd kwaliteit geleverd.