Loopbaanscan

De Loopbaanscan van Bonnier & Braun is een integraal testprogramma welke bedoeld is voor re-integratie, outplacement, mobiliteit en loopbaanbegeleiding. Het biedt inzicht in de belangrijke vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.
De Loopbaanscan combineert gevalideerde en betrouwbare testen: WPV-compact, Carrière Waarden W-I, Interessevragenlijst-H, Teamrol Indicator en een vragenlijst over de zelfinschatting van competenties.

De loopbaanscan is opgebouwd uit de hoofdstukken:
A. Wie ben ik?
B. Wat wil ik?
C. Wat kan ik?
D. Ontwikkelsuggesties

Het rapport van de Loopbaanscan is een uitstekend hulpmiddel om zelfinzicht en ideeën te verkrijgen over het functioneren en de verdere ontwikkeling van de kandidaat. Ieder hoofdstuk sluit af met passende reflectievragen. Om tips te geven voor de ontwikkeling van de competenties van de kandidaat wordt aan het einde van de rapportage, per competentie, een link naar een pagina met ontwikkeltips gegeven.