Assessment

Als organisatie bent u op zoek naar medewerkers die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de missie en bijbehorende doelstellingen.

Concrete vragen die daarbij horen zijn: “Kan een manager of professional die u op het oog heeft voldoen aan de verwachtingen en ambities van uw organisatie? Welke competenties en vaardigheden moeten nog worden ontwikkeld? En hoe staat het met de ontwikkelingsbehoefte van de medewerkers die reeds bij u in dienst zijn?” Met een selectie– of ontwikkelingsassessment van Bonnier & Partners krijgt u concrete en onderbouwde antwoorden op deze vragen.

Onze assessments onderscheiden zich door een persoonlijke benadering zowel naar kandidaat als opdrachtgever, zonder daarbij de professionele distantie te verliezen.

We streven naar cocreatie, verdiepen ons grondig in uw organisatie, de cultuur en gestelde doelen en fase van ontwikkeling  en zetten onze expertise en gedrevenheid in om op een objectieve en gedegen wijze te toetsen of de persoonlijke eigenschappen, drijfveren,

Welke concrete assessmentonderdelen ingezet worden hangt af van zowel de betreffende functie als de specifieke onderzoeksvraag als de competenties die hiervoor in onderling overleg geselecteerd worden.

Omdat vaak gehecht wordt aan een snelle rapportage van bevindingen worden aanvragen voor een assessment op heel korte termijn behandeld en zijn de rapportages ervan binnen enkele werkdagen na afname beschikbaar.

De opbrengst voor u is een duidelijke en kernachtige schriftelijke rapportage met concrete en praktische adviezen. Daarbij adviseren we u na het assessment, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, over de verdere begeleiding/ontwikkeling  van de deelnemer.

We zien dit als een noodzakelijk en onmisbaar onderdeel van het traject en zullen ook in deze fase van het traject gericht afstemmen en in onze advisering aansluiting zoeken bij de opleidingsvisie en opleidingsmogelijkheden van de organisatie.